walang hanggang paalam

“Makibaka, huwag matakot” (join the movement, be not afraid)

walang hanggang paalam is one of my ultimate favorite songs by favorite artists, joey ayala and bayang barrios. in times of the highs and lows just at the sun rises and sets everyday, as the waves flow, i listen

And now for lyrics and translation as retrieved online:
Di ba tayo’y narito (Isn’t it that we are here)
upang maging malaya (so we could be free)
at upang palayain ang iba (and so we could free others)
ako’y walang hinihiling (I am not asking for anything)
Ika’y tila ganoon din (It appears you feel the same)
sadya’y bigyang-laya ang isa’t-isa (intentionally give freedom to each other)

[chorus]
Ang pagibig natin ay walang hanggang paalam (Our love is an infinite goodbye)
at habang magkalayo (and while we are distance away)
papalapit pa rin ang puso (our hearts draw near)
kahit na magkahiwalay (even if we are apart)
tayo ay magkasama (we are together)
sa magkabilang dulo ng mundo (on both ends of the earth)

Ang bawat simula ay siya ring katapusan (Every beginning is also an ending)
may patutunguhan ba ang ating pagsinta (is there progress in our affection)
sa biglang tingin kita’y walang kinabukasan (at one glance, we don’t have a future)
subalit di-malupig ang pag-asa (but hope cannot be defeated)

[chorus]
Ang pagibig natin ay walang hanggang paalam (Our love is an infinite goodbye)
at habang magkalayo (and while we are distance away)
papalapit pa rin ang puso (our hearts draw near)
kahit na magkahiwalay (even if we are apart)
tayo ay magkasama (we are together)
sa magkabilang dulo ng mundo (on both ends of the earth)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *